Gurb

En aquesta comparativa es pot veure perfectament el creixement de Gurb els darrers anys a causa de l’industria. Fàbriques com Casa Tarradelles han fet que Gurb s’hagui expandit molt.

Font: arxiu de l’Ajuntament de Gurb

Malars (Colònia Malars)

La colònia de Malars tenia 25 habitatges. També disposava d’església, economat, fonda i escola. Avui en dia només hi queden uns quants habitatges, el del director, la turbina i l’església. Els edificis estaven units de forma longitudinal. Està construïda en una península del riu Ter, entre aquest i el Gurri.

Vic

Aquesta foto mostra com era Vic als anys 20.

En aquesta foto podem veure una pista d’esports que actuament és la plaça del Mil·lenari:

Autora: Laia Rico

On hi ha la plaça de toros ara hi podem trobar la estació de bus:

Autora: Laia Rico