HOME DE 49 ANYS

  • Durant quants anys portes treballant en una fàbrica industrial?

13 anys

  • A quina edat vas començar?

38

  • De què és la fàbrica?

Càrnica

  • Hi ha més homes o dones, treballant?Per qui estaven ocupats els càrrecs més importants?

Hi han més homes que dones. Els càrrecs importants estan repartits per homes i dones per igual.

  • Quin és el teu càrrec?

Director sub-jefe.

  • Quin és el teu horari?

7 hores

  • Creus que et paguen bé, per les hores que fas?

Sí.

  • Hi ha més màquines robotitzades o manuals?

Robotitzades

  • Què és el que t’agrada menys de la fàbrica?

L’ilumminació