HOME DE 55 ANYS

 • Durant quants anys vas treballar en una fàbrica industrial?

1 any i poc més.

 • A quina edat vas començar? I acabar?

Va començar amb 19/20 anys i va acabar als 21 passats.

 • Perquè vas marxar?

El van obligar a anar a la mili.

 • De què era la fàbrica?

Era una fábrica téxtil.

 • Encara està oberta?

No, ha desaparegut.

 • Si està tancada, saps els motius pels quals la van tancar?

Perquè estava al barri del poblenou i la seva tradició era d’haver-hi moltes industries, era un barri popular però moltes industries van marxar.

 • Hi havia més homes o dones, treballant? Per qui estaven ocupats els càrrecs més importants?

Hi havien 7/8 homes i una dona, per tant els càrrecs més importants era per els homes.

 • Quin era el teu càrrec?

Tenyir sintes.

 • La teva família també hi treballava? (Gent molt gran)

No.

 • Quin era el teu horari?

De 8 a 15:00 hores.

 • Creus que et pagaven bé, per les hores que feies?

No massa.

 • Hi havia alguna màquina robotizada?

No, eren màquines que funcionaven elèctricament però no hi havia cap robotitzada.