NURIA VIDAL

 • Durant quants anys vas treballar en una fàbrica industrial?

Vaig estar-hi treballant durant 4 estius.

 • A quina edat vas començar? I acabar?

Vaig començar amb 18 i vaig acabar entre 21 i 22 anys.

 • Perquè vas marxar?

Vaig marxar perquè quan vaig acabar la carrera vaig buscar una feina sobre el que havia estudiat i que fos millor.

 • De què era la fàbrica?

La fàbrica era d’embotits

 • Encara està oberta?

Si, actualment està oberta.

 • Si està tancada, saps els motius pels quals la van tancar?

X

 • Hi havia més homes o dones, treballant? Per qui estaven ocupats els càrrecs més importants?

Jo crec que hi havia una igual quantitat d’homes com de dones. Els homes eren els que tenien els càrrecs importants.

 • Quin era el teu càrrec?

Jo no tenia cap càrrec, era obrera.

 • La teva família també hi treballava? (Gent molt gran)

No, ningú.

 • Quin era el teu horari?

Jo treballava des de les 6 del matí fins les 14 del migdia.

 • Creus que et pagaven bé, per les hores que feies?

No, treballava molt i no em pagaven justament.

 • Hi havia alguna màquina robotizada?

Sí, alguna hi havia, era un treball amb sèrie.